Sony KDL-32S2020 manual

Sony KDL-32S2020
(1)
  • Number of pages: 132
  • Filetype: PDF

KDL-46S2000

KDL-40S2000

KDL-32S2000

KDL-32S2020

KDL-26S2010

KDL-46S2010

KDL-40S2010

KDL-32S2010

KDL-26S2000

KDL-26S2020

© 2006 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

2-684-953-41(1)
GB
RU
PL
K
Operatin
g
Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy
zapoznać się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące
bezpieczeństwa” niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Sony KDL-32S2020

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Sony KDL-32S2020 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Sony KDL-32S2020 owners to properly answer your question.

Index

View the manual for the Sony KDL-32S2020 here, for free. This manual comes under the category LCD TVs and has been rated by 1 people with an average of a 6.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Sony KDL-32S2020 or do you need help? Ask your question here

Sony KDL-32S2020 specifications

General
Brand Sony
Model KDL-32S2020
Product LCD TV
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Sony KDL-32S2020.

Is your question not listed? Ask your question here