Sony KDL-40D2710 manual

Sony KDL-40D2710
(1)
  • Number of pages: 194
  • Filetype: PDF

LCD Digital Colour TV

3-198-502-43(2)
K
© 2007 Sony Corporation

KDL-40S30xx

KDL-40D27xx

KDL-40T28xx

KDL-32S30xx

KDL-32D27xx

KDL-32T28xx

KDL-40D28xx

KDL-40D26xx

KDL-40T30xx

KDL-32D28xx

KDL-32D26xx

KDL-32T30xx

Operating Instructions
Before operating the TV, please read the “Safety information”
section of this manual. Retain this manual for future reference.
Инструкция по эксплуатации
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства. Сохраняйте данное
руководство для справок в будущем.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się
z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji. Zachow instrukcję do wykorzystania w
przyszłości.
Návod k použití
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte část
„Bezpečnostní údaje“ v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro
budoucí potřebu.
For useful information about Sony products
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Užitečné informace o výrobcích Sony
Pre viac informácií o produktoch Sony
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi
weboldalon
Návod na obsluhu
Pred zapnum TV prijímača si prosím pozorne prečítajte čas˙
„Informácie o bezpečnosti“. Návod si uchovajte pre ďašie použitie.
Kezelési utasítás
Mielőtt elkezdené használni a teleziót, kérjük, olvassa el a jelen
kézikönyv Biztonsági előírások c. szakaszát. Őrizze meg a
kézikönyvet későbbi használatra.
GB
RU
PL
CZ
SK
HU
010COV.fm Page 1 Thursday, July 5, 2007 10:35 AM
Sony KDL-40D2710

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Sony KDL-40D2710 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Sony KDL-40D2710 owners to properly answer your question.

View the manual for the Sony KDL-40D2710 here, for free. This manual comes under the category LCD TVs and has been rated by 1 people with an average of a 7.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Sony KDL-40D2710 or do you need help? Ask your question here

Sony KDL-40D2710 specifications

General
Brand Sony
Model KDL-40D2710
Product LCD TV
Language English
Filetype PDF

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Sony KDL-40D2710.

Is your question not listed? Ask your question here